Cin, İblis, Sihir ve Nazardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Cin, İblis, Sihir ve Nazardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Cin, iblis, sihir ve nazardan korunmak için neler yapılmalı suali son yarıyıllarda bir hayli insan tarafından merak edilmektedir. Son yarıyıllarda internet üzerinde yapılan araştırmaların çoğunda bunlardan nasıl kurtulacağı incelenmektedir. Özellikle bireyler, bu stil uygulamalara bel bağlayarak kendi isteklerini daha kolay hayata geçirebildiklerini düşündükleri için herkes üzerinde sihirler olabilmektedir. Çoğu insan bu vaziyetten mustariptir.  Doğrudan bu uygulamalardan nasıl korunacağı merak edilmekte ve bu işte profesyonel olan bireylere muhtelif müracaatlarda bulunmaktadırlar. Sihirler insanların hayatlarını doğrudan etkileyebilen özellikle bireylerin istemleri üzerinde bir uygulama olmuştur. Sihirlerin tesir etmesinde görev alan ehemmiyetli varlıklardan biri cin ve iblistir. Bu parasal alemler üzeri varlıklar insanların üzerlerinde ciddi tesirler kurabilmektedir. Aynı zamanda nazar kavramı da sihirlerin içerisinde bulunan ritüellerden birkaçıdır. İnsanların yevmiye yaşantılarını bu biçimde doğrudan etkileyebilmektedirler.

Cinlerden Nasıl Korunmalı?

Cin, iblis, sihir ve nazardan korunmak için neler yapılmalı suali içerisinde en dikkat toplayan nokta cinlerden nasıl korunacağıdır. Şayet cinler size yanaşmaya başlarsa ya da konutunuza dadanırlarsa yapmanız gereken belirli başlı ritüeller ve okumanız gereken dualar bulunmaktadır. Cin gibi varlıkların insanlara yanaşmasındaki en büyük tesir yalnızlıktır. Şayet insanlar, hayatlarını daha yalnız bir halde geçiriyorlarsa bunların sizlere tesiri daha büyük olabilmektedir. Özellikle tuvalet ve banyolarda bu varlıkların yer alması daha natüreldir. İslam dinine üye bireyler bu varlıklardan korunabilmek için çok kolay bir usulü kullanabilmektedir. “Bismillahirrahmanirrahim” sözcüğü başka bir deyişle besmele olarak öğrenilen kelime, cinlerden korunmanın birinci yoludur ancak bu gidişat her zaman yeterli olmayabilmektedir. Öte yandan her yaptığınız harekette bu sözcüğü kullanırsanız cinlerden yüksek olasılıkla korunabileceğinizi sizlere söyleyebilmekteyiz. Şayet bir cin sizi rahatsız ediyorsa bu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak sizlere tesir yaratabilmektedir.

İslam dini ile alakalı olan çoğu kitapta cinler hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır. Bu mevzuda uzman olan bireylerin yaptığı bazı araştırmalar neticesinde cinlerden korunmak için muhtelif ritüeller ortaya konmuştur. Kendinizi bu varlıklar tarafından tesir altında sezdiğinizde muhtelif dualardan oluşan bazı ritüelleri hayata geçirirseniz cinlerden korunmaya takviyeci olabilirsiniz. Çoğu otorite tarafından kabul görmüş olan bir ritüeli sizlere aktarmak gerekirse:

İlk olarak okumanız gereken sure Fatiha vaktidir. Daha sonrasında Ayetel Kursi, İhlas, Nas ve Felak sureleri okunur. Ayrıca salavat getirilerek 7 defa bu dualar bir ritüel içinde okunur. Bekara zamanında yer alan ilk 4 ayet ve son 3 ayet okunmalıdır. Sabah ve akşam olmak üzere 24 kere Estağfurullah denmektedir.

Son olarak 11 tane İhlas ve 7 tane Fatiha okunmalı en son olarak 33 defa ”Allahümme salli ve su baskınlım ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed”  denmelidir.

Bu ritüeli sabah ve akşam olmak üzere yürüttüğünüzde istediğiniz biçimde bir netice alabileceğiniz hakikattir.

Cinler Nasıl Musallat Olur?

Cin, Şeytan, Büyü ve Nazardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?Cin, İblis, Sihir ve Nazardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Cinlerin insanların hayatlarına giriş yapması neticesinde bir musallat söz mevzusu olabilmektedir. Muhtelif sihirler sonrasında cinler kullanılarak insanların hayatlarına tesirler yaratılabilmektedir. İnsanlar bu stil varlıklar tarafından etkilendiğinde yevmiye hayatlarında muhtelif farklılıklar göreöğrenmektedir. Bunların başında ailesi ve sosyal etrafı ile yaşadığı meseleler yer almaktadır. Daha sonrasında şayet dinine tam biriyse kendini dinden yavaş yavaş soğutmaktadır. Bireylerin istemi artık bir cin tarafından idarendiği için natürel olarak bireyler kendi kararlarını verememektedir. Bu noktada bireylerin etrafına düşen görev büyüktür. Şayet bu stil meseleler yaşayan şahısları çevrenizde görüyorsanız ya da kendi üzerinizde görüyorsanız doğrudan profesyonel bir bireye erişmelisiniz. Özellikle medyum öğretmenler sizlere takviyeci olabilmektedir.

Cin, iblis, sihir ve nazardan korunmak için neler yapılmalı suali içerisinde cinin musallatından korunmak için muhtelif adımların atıldığı görünmektedir. Kendi başınıza bu stil musallatlardan kurtulmak oldukça güçtür bu nedenle mevzu üzerinde uzman akıllı bireylerin takviyeyi alınmalıdır. Bu bireylere medyum öğretmenler denmektedir. Bu bireyler sizler üzerinde muhtelif analizler ve değerlendirmeler yapabilmektedirler. Tesiri altında olduğunuz cin cinsini ve sihri net bir biçimde tanımlayabildikleri için doğrudan tesirli korunma ve kurtulma yollarına müracaat eteceklerdir. Bu uygulamalar içerisinde muhtelif ritüeller ve dualar yer almaktadır. Sadece takviye aldığınız profesyonel şahsın yaptığı uygulamalar yetmez aynı zamanda sizler de bazı ritüelleri kendi isminize asıllaştırmanız gerekmektedir. Bu noktada dikkat etkeniz gereken yer, ritüellere olan inancınızı yüksek yakalamaktır. Şayet böyle stil uygulamalara ve kurtulacağınıza bir inanç yoksa asla işe yaramayacaktır.

Nazardan Nasıl Korunmalı

Nazar sözcüğünü insanlar yevmiye yaşantısı içerisinde yoğun olarak kullanmaktadır. Sanki kültürümüzün bir parçası olması, bireylerin bu mevzu üzerinde araştırma yapmasına da neden olmaktadır. Arapça orijinli bir kavram olması ve İslam dini içerisinde yer alması bizim kültürümüze de bu noktadan girmesine neden olmuştur. Bir kelime ile açıklamak gerekirse kadersizlik diyebilmekteyiz. Bazı bireylerin üzerlerinde olan muhtelif kıskançlık ya da kem göz, o bireylerin konutlarında, eşyalarında ya da kendi üzerlerinde muhtelif meselelerin ve problemlerin oluşmasına yol açar. Buna nazar denmektedir. Manevi bir kavram olması ve kutsal inançlardan beslenmesi de insanların ciddi olarak bu mevzu üzerinde düşünmesine yol açmıştır. Bu kavram tarafından mesele yaşayan insanların hayatlarında istenmeyen şeyler yaşanabilmektedir. Şayet birden hiç beklemediğiniz bir negatiflik yaşıyorsanız bunu nazar olarak adlandırabilirsiniz. Gerçekten bu manevi kavramın insanları etkileyip etkilemediğini öğrenmek güç olsa da çoğu insan inancını gözetmektedir.

Cin, iblis, sihir ve nazardan korunmak için neler yapılmalı tümceleri insanlar arasında yoğun olarak düşünülmektedir. Nazar ise bu kavramlar arasında en çok hayatımızın içerisinde yer alan bir vaziyettir. Nazar kavramı sadece İslam dini ile değil daha evveline sabreden bir geçmişe sahiptir. Özellikle Türk kültürünün geçmişinde nazardan korunmak için muhtelif eşyalar, ritüeller veya inançlar ortaya çıkmıştır. Bir misal vermek gerekirse; konutlarımızda, odalarımızda ya da kapı girişlerinde bulunan mavi nazar boncukları daha önceki bir Türk Şaman kültürüdür. Bu kültürdeki inançlara göre o stil materyaller insanları nazardan gözetebilmektedir. Günümüzde ise nazardan korunmanın net bir yolu bulunmamaktadır ancak İslam dininde yer alan muhtelif dualar, insanların bu stil kem gözlerden korunması için bereketli olabilmektedir. Bu duaları, din mevzusunda uzman olan muhtelif insanlardan bilebilir ya da bu yazımızda okuyabilirsiniz.

Nazardan korunmanın en kolay yolu kendi içinizden geçmektedir. Şayet tevazu sahibi bir insan olursanız ve iftihar etmekten sakınan bir bireyseniz, nazarları üzerinize sürüklemezsiniz. Öte yandan muhakkak dualar bulunmaktadır. Bunları usunuza geldikçe okursanız ve tekerrürlerseniz kendinizi daha kolay gözetebilmektesiniz.

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnû. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.”

Bu duayı okuduğunuzda, kendinizi dışardaki kem gözlerden manevi olarak gözetebilmektesiniz. Türkçe anlamına bakmak gerektiğinde ise Kuran’a olan inancı ve muhtelif negatifliklere karşı Allah’a korunmayı anlatmaktadır. Bir diğer dua ise daha uzundur ve Kuran’da geçen bir ayetten oluşmaktadır. Bu sure Kalem vaktidir ve 51, 52. Ayette bulunan tümceler bir nazar duası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zaman daha uzun olduğu için Nas ve Felak okunarak da dışardaki negatifliklerden kolayca korunabilirsiniz.

Sihirden Nasıl Korunabiliriz?

Sihir kavramı günümüze çok daha önceki çağlardan gelen ehemmiyetli uygulamalar tamıdır. Sadece İslam dininde değil aynı zaman muhtelif dinlerin ve kültürlerin içerisinde de sihirler net bir biçimde yer almaktadır. Değişik ekollerde karşımıza çıkan sihir çeşitlerinden korunmak da oldukça meşakkatlidir. Şayet bu mevzularda uzman ve akıllı bireylere müracaat etmenizseniz sihrin tesiri altında kaldığınızda onu ortadan kaldırabilmek oldukça güçtür. Aktüel olarak kullanılan sihirler bir hayli kültürün bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha Önceki zamanlarda sihir kavramı kimi zaman cemiyetlerin içerisinde yoğun olarak kullanılmakta ve kabul edilmekteydi. Öte yandan bazı zamanlar insanlar sihirleri kabul etmemekteydi ve saklı bir biçimde uygulanmaktaydı. Her halükârda günümüze erişmeyi muvaffak olmuş uygulamalar tamıdır. Bu uygulamaları yapan bireyler medyum öğretmenlerdir ve bunlardan korunmak için de muhtelif çalışmaları sizler için yürütebilmektedirler.

Cin, iblis, sihir ve nazardan korunmak için neler yapılmalı sualini sormadan evvel bir sihrin tesirleri nelerdir onları incelemek gerekmektedir. Sihirlerin tesiri altında olduğunuzu kavramak oldukça güçtür. Şayet size bir sihir yapıldıysa, bunu etrafınızdaki bireyler kavrayabilmektedir. İsteminizi etkileyen bir uygulama olduğu için zati kendinizin farkında olamazsınız. Bir sihrin sizlerde farklılık yaptığını kavramak istediğinizde sayacağımız noktalara dikkat etkeniz size takviyeci olacaktır. Sihrin yaptığı tesirleri gizemelersek:

İlk olarak bir sihrin tesirindeyseniz hayat yaşantınıza ani farklılıklar görünmeye başlar. Kafanızı kesintisiz yoğun sezer ve bir şeye odaklanamama meseleleri yaşarsınız. Ailenize ya da dost etrafınıza vermiş olduğunuz ehemmiyet ve alakada düşüşler yaşanır. Kariyeriniz ve eğitim hayatınızda muhtelif problemler yaşamaya başlarsınız.

Bu stil bulguları kendi üzerinizde görüyorsanız yapmanız gereken doğrudan sihri bozabilecek bireylere gitmeniz gerekmektedir. Bu bireyler, en kısa zamanda sizlere takviyeci olabileceklerdir.

Sihirleri Nasıl Bozarsınız?

Şayet üstünüzde bir sihrin olduğunu fark ederseniz, öncelikle sakin olmalısınız. Panikle ve coşkuyla yaptığınız bilgisiz tavırlar, gidişatın daha makûs olmasına yol açabilmektedir. Öte yandan, kendi başınıza şayet sihirlerden kurtulabileceğinizi düşünüyorsanız bu gidişat azıcık güç olmaktadır. Doğrudan bir medyum öğretmene gitmelisiniz ve bunlar sizlerin üzerinde ayrıntılı analiz yapmalıdır. Her öğretmen de sihirlerin bozulmasında tesirli olmayabilmektedir. Bu stil uygulamaları bozmak yapmaktan çok daha güçtür. Sabırlı ve istemli bir biçimde usanmadan ritüelleri uygulamak gerekmektedir. Kimi zaman sihrin musallat ettiği cinler, sizlere güçlükler çıkarabilmektedir. Bu noktada asla pes etmeden kurtulacağınıza karşı olan manevi inancınızı yüksek yakalayınız. Sadece profesyonel bireylerin mücadeleleri yetmez sizler de bu ritüellere destek vermelisiniz aksi halde üstünüzden sihri cetmezsiniz. Sihirden korunmak için de etrafınızdaki insanlara dikkat etmelisiniz ve kesintisiz imanınızı yüksek yakalamalısınız.

İblisten Nasıl Korunmalı?

Cin, iblis, sihir ve nazardan korunmak için neler yapılmalı sualinin içerisinde bireyler tarafından en çok dikkat toplayan iblis ile alakalı olandır. İslam dini içerisinde iblisin yeri büyüktür. Dünya üzerindeki tüm makûslukların ve negatifliklerin mesulü olarak bu varlık görülmektedir. İblisin tesirlerine uymamak ve onun şerrimden Allah’a sığınmak İslam dininin mazeretlerinden biridir. İblisten korunmak için bir hayli manevi uygulama vardır. Ancak bu uygulamalardan öte ilk olarak isteminize sahip çıkmalısınız. Güçlü bir istem ve iyi bir imanınız varsa iblisten uzak durmanız çok daha kolaydır. Öte yandan imanlarınızı yerinize getirmeniz, saf duygularla inancınıza dönmeniz İblis’ın size musallat olmasının önüne geçecektir. Ayrıca hem Kuran’da hem de Peygamber hadislerinde muhtelif bilgiler bulunmaktadır. Özellikle kimi dualar iblisin makûsluğundan korunmak için ehemmiyetlidir. Herkes tarafından kullanılan bu dualar arasında en çok öğrenilen Felak ve Nas müddetleridir.